Υποχρέωση ικε για ιστοσελίδα

Υποχρέωση ικε για ιστοσελίδα 

Από τον νόμο πηγάζει η υποχρέωση για κάθε ΙΚΕ να έχει τη δική της ιστοσελίδα. Η ΙΚΕ (ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία) πρέπει να διαθέτει την δική της ιστοσελίδα όπου εκεί θα αναφέρονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που την προσδιορίζουν. Για παράδειγμα θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία της, η διεύθυνση της έδρας, τα ΚΑΔ. Επιπλέον τα τηλέφωνα, email, Αριθμός ΓΕΜΗ, ο αριθμός μητρώου επιμελητηρίου. Επίσης η ημερομηνία λήξης 1ης διαχειριστικής περιόδου, το κεφάλαιο, ο διαχειριστής κλπ.

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων