Τεχνική Υποστήριξη WordPress

45,00

Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης σε WordPress ιστοσελίδα

(1 ώρα)

Σε περίπτωση που οι εργασίες τεχνικής υποστήριξης απαιτούν περισσότερο χρόνο για να υλοποιηθούν, θα χρειαστεί να προβείτε σε αγορά περισσότερων ωρών.

Κωδικός προϊόντος: wordpress-support-1 Κατηγορία: Ετικέτα: Brand:

Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης σε WordPress ιστοσελίδα (1 ώρα)

Η υπηρεσία περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 1 ώρας όπως:

 • Την προσθήκη περιεχομένου (Κείμενα, Φωτογραφίες, Βίντεο, Τιμοκατάλογοι, Προϊόντα)
 • Μετατροπή Φωτογραφιών σε ανάλυση web για γρηγορότερη φόρτωση
 • Την Εγκατάσταση και παραμετροποίηση προσθέτων (WordPress Plugins)
 • Την Μετατροπή της ιστοσελίδας σας σε ηλεκτρονικό κατάστημα (E-shop) ή το setup καταστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου (Συνήθως τέτοιες εργασίες απαιτούν περισσότερες ώρες τεχνικής υποστήριξης)
 • Core Updates
 • Εγκατάσταση νέου Θέματος
 • Δημιουργία Μενού – αλλαγή Μενού και υπομενού
 • Δημιουργία μικροεφαρμογών, επεξεργασία, αλλαγή, προσθήκη μικροεφαρμογών
 • Εγκατάσταση Slider
 • Εγκατάσταση φόρμας επικοινωνίας, αλλαγή, παραμετροποίηση
 • Προσθήκη Google Recapcha V3
 • Προσθήκη κώδικα Google Analytics
 • Καθαρισμός βάσης δεδομένων
 • Backup WordPress
 • Μεταφορά ιστοσελίδας σε νέο Server
 • Αλλαγή εμφάνισης και βελτίωση UX

*Το περιεχόμενο μας το στέλνετε σε ηλεκτρονική μορφή

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την προσθήκη μεγάλου όγκου περιεχομένου στην ιστοσελίδα σας ή οι εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης, τεχνικής υποστήριξης απαιτούν πολλές ώρες για να ολοκληρωθούν, σας παρέχεται επιπλέον έκπτωση.

Αντίγραφα ασφαλείας (Backup αρχείων και βάσης δεδομένων)

Προσοχή πριν παραγγείλετε την υπηρεσία βεβαιωθείτε πως έχετε πρόσφατο Backup της ιστοσελίδας σας (Βάσης δεδομένων & αρχείων).

Σε περίπτωση ασυμβατότητας των update πυρήνα, προσθέτων, θέματος εμφάνισης να έχετε τη δυνατότητα restore (επαναφοράς) σε προηγούμενη κατάσταση.