Προσφορά!

Προσθήκη Εγκατάσταση WordPress Plugin

45.00  37.20 

Προσθήκη – Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση WordPress Plugin

1 (Ώρα) Υπηρεσία

Προσθήκη – Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση WordPress Plugin

(1 ώρα)

Η Υπηρεσία Περιλαμβάνει:

  • Την Εγκατάσταση προσθέτου (WordPress Plugin)
  • Την Παραμετροποίηση του προσθέτου σύμφωνα με τις ανάγκες σας
  • Τον έλεγχο σωστής λειτουργίας

Δεν περιλαμβάνεται στην τιμή:

  • η αγορά άδειας χρήσης του WordPress Plugin
  • η διασύνδεση με τράπεζες
  • η εγκατάσταση και παραμετροποίηση WooCommerce