Προσθήκη Εγκατάσταση WordPress Plugin

45,00

Προσθήκη – Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση WordPress Plugin

1 (Ώρα) Υπηρεσία

Οι καλύτερες τιμές για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Κωδικός προϊόντος: Wordpress-Plugins Κατηγορία: Ετικέτα: Brand:

Προσθήκη – Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση WordPress Plugin

(1 ώρα)

Η Υπηρεσία Περιλαμβάνει:

  • Την Εγκατάσταση προσθέτου (WordPress Plugin)
  • Την Παραμετροποίηση του προσθέτου σύμφωνα με τις ανάγκες σας
  • Τον έλεγχο σωστής λειτουργίας

Δεν περιλαμβάνεται στην τιμή:

  • η αγορά άδειας χρήσης του WordPress Plugin
  • η διασύνδεση με τράπεζες
  • η εγκατάσταση και παραμετροποίηση WooCommerce

Αντίγραφα ασφαλείας (Backup αρχείων και βάσης δεδομένων)

Προσοχή πριν παραγγείλετε την υπηρεσία βεβαιωθείτε πως έχετε πρόσφατο Backup της ιστοσελίδας σας (Βάσης δεδομένων & αρχείων).

Σε περίπτωση ασυμβατότητας των update πυρήνα, προσθέτων, θέματος εμφάνισης να έχετε τη δυνατότητα restore (επαναφοράς) σε προηγούμενη κατάσταση.