Υπόδειγμα ιστοσελίδας ικε

Υπόδειγμα ιστοσελίδας ικε . 

Ένα υπόδειγμα ιστοσελίδας ικε περιλαμβάνει όλα τα σταθερά στοιχεία της ΙΚΕ αυτά δηλαδή που υπάρχουν στη σφραγίδα της εταιρείας. Επιπλέον το  υπόδειγμα ιστοσελίδας ικε απαιτεί τον αριθμό ΓΕΜΗ,  τον αριθμό επιμελητηρίου, Εταίρους – διαχειριστή, κεφάλαιο, ΚΑΔ δραστηριότητας.

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων