Προσφορά!

Προσθήκη περιεχομένου σε WordPress

45.00  37.20 

Υπηρεσία προσθήκης περιεχομένου σε WordPress ιστοσελίδα (1 ώρα)

Υπηρεσία προσθήκης περιεχομένου σε WordPress ιστοσελίδα (1 ώρα)

Η υπηρεσία περιλαμβάνει την προσθήκη περιεχομένου (Κείμενα, Φωτογραφίες, Βίντεο, Τιμοκατάλογοι, Προϊόντα)

Το περιεχόμενο μας το στέλνετε σε ηλεκτρονική μορφή (email, WeTransfer)

Μετατροπή Φωτογραφιών σε ανάλυση web για γρηγορότερη φόρτωση.

Τα Βίντεο θα χρειαστεί να υπάρχουν αναρτημένα σε (YouTube, Vimeo), έτσι ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν στην ιστοσελίδα σας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την προσθήκη μεγάλου όγκου περιεχομένου παρέχεται έκπτωση.