, , , ,

Υπηρεσίες WEB Master

50,00

Σας παρέχουμε υπηρεσίες Web Master για την ιστοσελίδα σας, το ηλεκτρονικό σας κατάστημα, το δημοσιογραφικό σας Blog.

Οι καλύτερες τιμές για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Η υπηρεσία περιλαμβάνει εργασίες Web Master για την ιστοσελίδα σας 1 ώρας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την προαγορά περισσότερων ωρών παρέχεται έκπτωση.

Οι υπηρεσίες Web Master ενδεικτικά περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εργασίες:

 • Υποβολή Site Map ιστοσελίδας σε Google Bing Yandex
 • Έλεγχος ιστοσελίδας για σφάλματα 404
 • Δημιουργία Redirect σε ιστοσελίδα
 • Εγκατάσταση SSL
 • Επιδιόρθωση μεικτού περιεχομένου ύστερα από εγκατάσταση SSL
 • Δημιουργία κώδικα Schema (δομημένα δεδομένα)
 • Backup Ιστοσελίδας
 • Μεταφορά ιστοσελίδας σε άλλο Server
 • Διαχείριση εγγραφών Domain Name
 • Εγγραφές αρχείων Robots & httaccess
 • Διαχείριση πολλών domain name
 • Διαχείριση και εγκατάσταση λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου