Πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ για ΚΟΙΝΣΕΠ

Προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ για ΚΟΙΝΣΕΠ

Πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ για ΚΟΙΝΣΕΠ

ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί το πρόγραμμα επιδότησης ««Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων – ΚΟΙΝΣΕΠ».

Το πρόγραμμα εκτιμάται πως θα έχει συνολικό προϋπολογισμό που θα ξεπεράσει τα 30 εκ. €,. Με το ποσό αυτό εκτιμάται πως θα μπορεί να ενταχθεί και να επιδοτηθεί το σύνολο των περίπου 1.000 υφιστάμενων ενεργών ΚΟΙΝΣΕΠ καθώς και νέες που θα δημιουργηθούν έως την επίσημη ανακοίνωση της δράσης. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 80%, ώστε να μπορούν να ωφεληθούν από αυτό οι κοινωνικές επιχειρήσεις – υφιστάμενες και νέες – που θα συμμετάσχουν.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και η διατήρηση της ιδιότητας της ΚΟΙΝΣΕΠ καθόλη την διάρκεια του προγράμματος.

Οι δαπάνες για τις οποίες θα μπορούν να λάβουν επιδότηση οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι:

  • Μισθολογικό κόστος νέας θέσης εργασίας, περιλαμβανομένων των μελών της συνεταιριστικής επιχείρησης
  • Προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού
  • Δαπάνες διασφάλισης της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών
  • Υπηρεσίες απαραίτητες για την θέση σε εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου

ΔΕΊΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: https://www.espatzis.gr

Δημιουργία ιστοσελίδων